חודש כסלו

"ניתן להסתכל בשני אופנים על העולם, או שאינך רואה דבר כנס או שהכול נדמה בעינך כנס" – אלברט איינשטיין. בזמן הזה , כשקר כל כך,

חודש תמוז

חודש תמוז יכול להיות דווקא חודש של ניצחון והתגברות. דווקא במקום החיסרון והחושך קיימת האפשרות לצמוח ולגדול.

חודש אייר

דבריה של ג'ודי ויינגרוד, מלווה רוחנית ואמנית בחברות לחודש אייר.

חודש כסלו

נעמי מילר, מלווה רוחנית שלנו, על ראש חודש כסלו