יום במסגרת ימי הריטריט עבור אנשי צוות רפואי ואנשי טיפול מבית "חברות". ביום זה עסקנו באור ובחושך הקיימים בחיים הפרטים והמקצועיים. 
את ההשראה לתמה של היום קיבלנו מהטבע שבימים אלו הולך ומחשיך. 
את היום ליותה התנועה, היצירה, הכתיבה וקריאת מקורות מעוררים השראה שיהוו כלים ליום יום של כל מי שלקח חלק ביום זה.