את ארגון 'חברות' הקימה רחל אטון לזכרה ובהשראתה של ביתה רות ז"ל שנפטרה בגיל 11.5 ממחלת ה- CF. במלוא עשור לפטירתה החליטה רחל, להקים את חברות למען קידום 'רפואה שלמה' בישראל על ידי חיבור עולם הרפואה עם עולם הרוח והיצירה.