רחל- מנכ"לית ומייסדת
rachel.ettun@gmail.com
050-7696117
הדרה- מנהלת פיתוח
bizdev.haverut@gmail.com
054-4536809
בינה- מנהלת איזור ירושלים+ פרויקט סטודנטים ירושלים:
bina.haverut@gmail.com
050-6732958
רויטל- מנהלת איזור צפון + פרויקט סטודנטים צפון:
haverut.tzafon@gmail.com
050-8445642
אשר- ראש תחום מוזיקה
asherkruger@gmail.com
052-8597192
ליאת- רכזת תפעול
office.haverut@gmail.com
052-4773747