כנס "רפואה שלמה" 2018

ליבי ער- ימי ריטריט

זריקה של רוח

התבוננות בסיפורי חיים ככלי למטפלים

מבוא למוזיקה רפואית

בחמלה רבה