הזמנה לתערוכה השנתית- חברות-הדסה-בצלאל 2016

מוזמנים לאירוע פתיחת תערוכות יצירות של הסטודנטים מבצלאל יחד עם המאושפזים בבי"ח הדסה הר הצופים

הזמה 1 הזמנה 2

עת מלחמה

בשעה קשה זו אנו שואפים להוסיף אור, וממשיכים לדבר את שפת הרוח 

מוזמנים לפנות אלינו- office.haverut@gmail.com