הכשרה ורוח- הילכו שניהם יחדיו?

ד"ר דניאל מרום- מתוך כנס רפואה שלמה 2015

עת מלחמה

בשעה קשה זו אנו שואפים להוסיף אור, וממשיכים לדבר את שפת הרוח 

מוזמנים לפנות אלינו- office.haverut@gmail.com