חוג התנ"ך 929 בבית הנשיא

הרצאה של רחל במסגרת חוג התנ"ך 929 בבית הנשיא, בשיתוף עמותת אנוש 28.6.22 | כ"ט בסיוון התשפ"ב

עת מלחמה

בשעה קשה זו אנו שואפים להוסיף אור, וממשיכים לדבר את שפת הרוח 

מוזמנים לפנות אלינו- office.haverut@gmail.com