סרט ליווי רוחני

סרט לימודי- ליווי רוחני קורס רפואה פליאטיבית, האוניברסיטה העברית בירושלים 28.10.21

עת מלחמה

בשעה קשה זו אנו שואפים להוסיף אור, וממשיכים לדבר את שפת הרוח 

מוזמנים לפנות אלינו- office.haverut@gmail.com