כנס 'מרשמים לחיים' 2022

מודה אני

כנס "רפואה שלמה" 2019

כנס "רפואה שלמה" 2018

סמינר פרופ' פישביין- נטף 2019

חברות- רוח יוצרת בריאות

מוזיקה רפואית

מנדלה שיתופית

חברות- הדסה- בצלאל

פרויקט "שמלה לה- חג"

ריפוי של אהבה