רחל- מנכ"לית ומייסדת
rachel.ettun@gmail.com
050-7696117
רעות- רכזת איזור צפון
haverut.tzafon@gmail.com
052-5900661
אשר- ראש תחום מוזיקה
asherkruger@gmail.com
052-8597192
ליאת- רכזת תפעול
office.haverut@gmail.com
052-4773747
גאיה- מנהלת פרויקט סטודנטים:
programming.haverut@gmail.com
054-6270401