מפגש עם אביתר בנאי בכנס הפלאטיבי

צילום: נעם פיינר

טעימה מהמפגש​

עת מלחמה

בשעה קשה זו אנו שואפים להוסיף אור, וממשיכים לדבר את שפת הרוח 

מוזמנים לפנות אלינו- office.haverut@gmail.com