מפגש עם אביתר בנאי בכנס הפלאטיבי

צילום: נעם פיינר

טעימה מהמפגש​