אתר חברוּת משנה את פניו!
אם משהו לא עובד, קבלו בהבנה – אנחנו בתהליך עדכון ושדרוג האתר

יום התבוננות: למצוא את השלם בין השברים והשכבות

יום במסגרת ימי הריטריט עבור אנשי צוות רפואי ואנשי טיפול מבית "חברות". ביום זה עסקנו בעמידה מול שבריו של "שלם" בהקשר האישי, המקצועי והלאומי. התבנוננו בשבר, מיששנו אותו ויצאנו לסיור בעיר דוד על מנת לראות את השבר הלאומי יותר מקרוב גם בעיניים הסטוריות אך גם בראי נפשי עכשוי.את היום לוותה המוזיקה, החוץ, הקריאה והכתיבה.