רחל- מנכ"לית ומייסדת
rachel.ettun@gmail.com
050-7696117
רויטל- מנהלת איזור צפון
haverut.tzafon@gmail.com
050-8445642
אשר- ראש תחום מוזיקה
asherkruger@gmail.com
052-8597192
ליאת- רכזת תפעול
office.haverut@gmail.com
052-4773747
גאיה- רכזת פרויקט סטודנטים ירושלים:
jlmstudentshaverut@gmail.com
054-6270401