דף הבית

ארגון חברות פועל להעצמת המרכז הרפואי כמרחב קהילתי, המחזק את גופו, רוחו ונפשו של כל אדם הבא בשעריו, באמצעות שפת הרוח והקשר האנושי.

הכירו את חברות